ESTALVI

REDUCCIO EMISIONS

INDEPEDENCIA ENERGETICA

REVALORARITZACIO PROPIETAT

ESTALVI

Aquesta tecnologia pot generar estalvis econòmics mitjançant la reducció de les factures d'electricitat, a més existeixen subvencions i bonificacions disponibles al mercat i alguns beneficis fiscals.


REDUCCIÓ D'EMISIONS

Les instal.lacions fotovoltaiques fan servir una energia renovable, inesgotable, que no produeix emisions de CO2 a l'atmosfera tenint un impacte positiu pel medi ambient.


INDEPENDÈNCIA ENERGETICA

Amb la instal·lació de Bateries, i amb un sistema de Backup, podem pràcticament aconseguir una independència d'energia elèctrica de la companyia. 


REVALORITZACIÓ DE LA PROPIETAT

La instal·lació de un sistema fotovoltaic en una propietat inmobiliaria fà que aquesta sigui energeticament més eficient fent pujar el seu valor de mercat a més de ser un argument més en cas de una posible futura venda.